ÇİFTÇİ EĞİTİMİ VE YAYIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

     2008 YILI BRİFİNG RAPORU

 

 

1-       ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

-         Tarımsal konularda geliştirilen yeni teknolojilere ait bilgileri çiftçilere ulaştırmak.

-         İldeki tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanlarında karşılaşılan çiftçi sorunlarını araştırma kuruluşlarına iletmek

-         Araştırma, deneme ve demonstrasyon sonuçlarını çiftçilere iletmek

-         İl yayım programını hazırlamak, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak

-         İl dahilindeki araştırma ve deneme kuruluşları ile işbirliği halinde problemleri halledici deneme ve demonstrasyonları çiftçi şartlarında programlamak ve yürütmek,

-         İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak,

-         Örnek çiftçi yetiştirmek gayesiyle çiftçi çocukları ve gençleri için Bakanlıkça hazırlanan programları uygulamak,

-         Kırsal kesim kadın ve kızlarına yönelik her türlü ( tarımsal, beslenme, gıda muhafaza, el sanatları vs.)eğitim çalışmasını planlamak ve uygulamak

 

            DİĞER GÖREVLER

 

-         Üniversite öğrencilerine yönelik staj programlarını yürütmek

-         Genel Kurmay Başkanlığı ve Bakanlığımız tarafından imzalanan ortak protokol gereği askeri birliklere her türlü tarımsal konularda eğitim programı hazırlamak ve uygulamak

-         İlin her türlü basılı, görsel eğitim araçlarını ve enformasyon malzemelerini hazırlamak

-         Zeytinyağı Destekleme Prim çalışmalarını yürütmek

-         Organik Tarım konusunda her türlü eğitim-yayım çalışması yapmak,    

-         Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetlerini yürütmek

-         TAR-GEL Projesinin koordinatörlüğünü yapmak

-         İl Müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak

 

2-       ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA KONULARI İLE İLGİLİ MEVZUATLAR

 

A. ORGANİK TARIM

   

Organik Tarım Kanunu

            Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.10.2006/26322-No.lu Res.Gazete)

 

B. İYİ TARIM UYGULAMALARI

 

İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik

İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

C. ZEYTİN YAĞI PRİM UYGULAMALARI

 

destekleme primi ödemeleri genelgesi

 

D. TAR-GEL UYGULAMALARI

 

http://www.tedgem.gov.tr/targel.htm

 

E. TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK

 

1- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik (08 Eylül 2006 tarih ve 26283 Sayılı Resmi Gazete)

          http://www.tedgem.gov.tr/yonet_yayim.htm

 

         2- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair    

         Yönetmeliğin Uygulama Esasları

        http://www.tedgem.gov.tr/targel/targel_hizmet_duz_uyg_esaslari.htm

     

        3- Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları

http://www.tedgem.gov.tr/targel/tarimsal_yayim_ve_danismanlik_hizmetleri/tarimsalyayim_danismanlik.doc

 

        4- Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Eğitimi Hizmetleri Uygulama Esasları

http://www.tedgem.gov.tr/targel/tarimsal_yayim_ve_danismanlik_egitimi_hizmetleri/tarimsal_yayim_danismanlik_egitimi.doc

       

        5- Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair    

       Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11 Mart 2009 Tarih ve 27166 Sayılı Resmi Gazete)

 

 

3-       GÖREVLİ PERSONEL

 

  

                         ŞUBE MÜDÜR V.                         

 

Kemal YILMAZ

Ziraat Y.Mühendisi

 

ENFORMASYON ve YAYIM BİRİMİ

Kemal YILMAZ

Ziraat Y. Mühendisi

Selahattin GÜNER

Ziraat Y. Mühendisi

M.Serdar KÖKSAL

Ziraat Y. Mühendisi

Hülya YETEK

Ziraat Y. Mühendisi

Hürriyet COŞKUN

Ziraat Mühendisi

Zerrin ÇELİK

Ziraat Y. Mühendisi

Özlem CENGİZ

Ziraat Mühendisi

H.Mete TOPRAK

Ziraat Mühendisi

Sevgi KORKUT

Ziraat Mühendisi

M. Uğur ÖZDEMİR

Tekniker

Rıdvan MUTLU

Teknisyen

Sabri YILMAZ

Teknisyen

Fikri CESUR

Teknisyen

Alime ZEYTİN

Tekniker

 

Özlem KARAOĞLAN

İşçi

BAĞ-BAHÇE BİRİMİ

Dr. N. Mecal ÖZKAN

Ziraat Yüksek Mühendisi

Huriye KARSAVURAN

Ziraat Yüksek Mühendisi

Serhat MERDAN

Peyzaj Mimarı

Selda ŞİMŞEK

Ziraat Mühendisi

 

 

TARLA  - ÇAYIR MERA  BİRİMİ

Ülkü  ÖZKARAKAŞ

Ziraat Y.Mühendisi

Ahmet BUDAKLIER

Ziraat Mühendisi

Hülya KÖK

Teknisyen

Sultan ESENDEMİR

Ev Ekonomisti

 

 

BİTKİ BESLEME - SULAMA  BİRİMİ

M. İrfan YILMAZ

Ziraat Y.Mühendisi

Yüksel BALCI

Ziraat Y.Mühendisi

Mustafa ÇİÇEK

Ziraat Y.Mühendisi

Çağdaş KURT

Ziraat Mühendisi

 

 

ORGANİK TARIM BİRİMİ

Nimet ŞANDA

Ziraat Mühendisi

Hakkı SADIÇ

Ziraat Mühendisi

Şule GÜNDOĞDU

Ev Ekonomisti

M. Ufuk PEKER

Teknisyen

 

 

ZOOTEKNİ BİRİMİ

Tahsin AYDIN

Ziraat Mühendisi

Uzm. A.Mutlu UYGUR

Ziraat Y.Mühendisi

 

MEKANİZASYON BİRİMİ

Ali YURTSEVER

Ziraat Mühendisi

Nuri İŞLER

Teknisyen

Burhan AKKURT

Tekniker

EV EKONOMİSİ BİRİMİ

Ayla YILMAZ

Ev Ekonomisti

Necla AYDIN

Ev Ekonomisti

İ.Bahar SÜMER

Ev Ekonomisti

Nasibe METİN

Tekniker

Heval CAN

Tekniker

 

KÖY GRUP TEKNİSYENLİĞİ

Veysi ÇABUK

Teknisyen

İbrahim İLHAN

Teknisyen

 

İDARİ BİRİM

Mehtap CANPOLAT

İşçi

Emin DAĞHAN

İşçi

Oruç KAPLAN

Şoför

Nazif BOĞAZİÇİ

İşçi

Ayşe TURAN

İşçi

 

 

 

 

4-       ÇALIŞMA KONULARI

 

 

               A-EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİ

 

                  a-Demonstrasyonlar

           

                   b-Tarla Günleri

 

                  c- Çiftçi Kursları

                       

                  d- Kadın Çiftçi Eğitimleri

 

                  e- Kitle Yayım vasıtaları

 

B- ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI

 

* İzmir İl Tarım Müdürlüğü 2008 Yılı Organik Tarım Çalışmaları:

 

 

1-        İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Belediyesi, ETO Derneği, Ege Üniversitesi ile birlikte İzmir ilinin ilk “Organik Açık Pazarı”nın açılması çalışmalarına devam edildi.

2-        İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi, ETO Derneği, Ege Üniversitesi ile birlikte Buca Belenbaşı Köyünde Organik Köy Pazarı çalışmalarına başlandı.

3-      İlköğretim Okullarında ilköğretim öğrencilerine yönelik Organik Tarım Eğitimleri düzenlendi.

4-      Organik Tarım Birimi elemanları tarafından organik üretici, organik işletme, marketler ve semt pazarlarında organik tarım denetimleri yapıldı.

5-      2008 -2009 yıllarında açılan; 77. İzmir Enternasyonal Fuarı, Agroexpo Eurasia 4. Tarım Fuarı ve 5. Vinolive Zeytinyağı ve Şarap Fuarına katılındı.

6-      İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte özellikle Tahtalı Baraj Havzası Koruma Sınırlarında kalan Menderes ve Torbalı İlçesi Köylerinde üreticilerimize yönelik eğitimler düzenlenerek, açılması planlanan “Organik Açık Pazar”a yönelik sebze yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapıldı.

7-      Ödemiş İlçesi Bozdağ Beldesinde Bozdağ Belediyesi ile birlikte Organik Tarım faaliyetlerine başlanması için eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirildi.

 

 

            

İzmir İli Organik Tarım Hedefleri;

 

İzmir İli Organik Tarım Üretim ve İhracatında öncüdür. Yalnızca üretim değil, tüketim açısından da İzmir’in hak ettiği yere ulaşabilmesi için “Organik Açık Pazarlar son derece önemlidir.” Organik ürünler Hal yasası kapsamında olmadığından, sertifikaları ile bu ürünler doğrudan tüketiciye ulaştırılabilir. Organik açık pazarların yaygınlaşması amacıyla Belediyelerle yapılan çalışmalar sonucu 2010 yılı içersinde Balçova, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde Organik Açık Semt Pazarlarının kurulması;

 

Ayrıca İzmir’in en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Baraj Havzasında ve Korunması gereken özel sulak alanlarda içme suyunun ve doğal ortamın korunabilmesi için ideal tarımsal yetiştiricilik tarzı organik tarımdır. Baraj Havzalarında kalan orta ve uzak mesafe koruma alanlarında yörenin geleneksel ürünleri ile (Zeytin, Bağ, Bostan gibi) organik tarım yapılmakta, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından (Organik Tarım ve İTU için 18 YTL/ da) ve Ziraat Bankasının % 60 indirimli kredi olanakları ile üreticilerimiz desteklenmektedir.

 

 

 

 

İzmir İli Organik Tarım verileri (2007);

 

 

İZMİR

TÜRKİYE

İZMİR’İN PAYI (%)

Çiftçi Sayısı

1.702

 

16.256

 

10

 

Üretim Alanı (da)

355.640*

 

1.742.840

 

20

 

Üretim (Ton)

25.376

 

568.128

 

4

**

Ürün Çeşidi

84

 

       135

 

62

 

* Kekik, adaçayı, kestane, defne gibi orman ürünlerinin istihsal alanları dahildir.

**İlimiz’de yetiştirilen Zeytin, Çamfıstığı gibi ürünlerin ortalama verimleri diğer meyve ve sebzelere göre düşük olduğundan üretim miktarındaki payı da düşük olarak gerçekleşmektedir.

 

İzmir’de en fazla yetiştirilen organik ürünler: Zeytin, Mısır, Pamuk, Üzüm, İncir

 

 

 

* İzmir İl Tarım Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları Çalışmaları:

 

•         3 üretici grubu

•         11 bireysel başvuru, toplam 131 üretici

•         Toplam 2584 da. alanda uygulanmıştır.

•         21560 ton ve 425 bin adet ürün İTU sertifikalı olarak üretilmiştir.

 

Sertifika alan ürün çeşitlerimiz:

 

•         Domates

•         Hıyar

•         Marul

•         Mandarin

•         Şeftali

•         Kiraz

•         Çilek

•         Gül

•         Biber

•         Brokoli

•         Armut

•         Erik

 

 

İzmir İli İyi Tarım Uygulamaları Verileri (2007-2009);

                                                        

Firma Sayısı                        12

Çiftçi Sayısı                       124

Üretim  Alanı (da)          1.856

Üretim (Ton)                21.509

Ürün Çeşidi                        10

 

İzmir’de en fazla yetiştirilen iyi tarım ürünleri: Kiraz, domates, şeftali ve mandarin

 

Gıda Güvenliği İçin İzmir’de Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları:

 

Güvenli gıda konusunda son yıllarda organik ve iyi tarım uygulamaları alternatif tarım metotları olarak yaygınlaşmaktadır. Organik ve iyi tarım ürünlerinin iki önemli özelliği vardır:

 

-Her iki ürün de tarladan sofraya kadar her aşamada kontrollü, sertifikalı ve izlenebilir,

 

-Organik tarım ürünlerinde hiçbir şekilde kimyasal ilaç ve kimyasal gübre kullanılmaz. Organik ürünler kimyasal kalıntı içermezler. İyi tarımda ise kimyasal girdiler gerekmedikçe kullanılmaz ve kimyasallar insan ve çevre sağlığı yönünden limitlerin altında tutulur.

 

 

 

C – ZEYTİNYAĞI PRİM UYGULAMALARI

 

 

            2008 Yılı Ürünü Zeytinyağı Prim Desteklemeleri:

 

Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2008/59) 25.10.2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazete’ de, Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2009/20) ise 25.01.2009 tarih ve 27121 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 2008 yılı ürünü zeytinyağı için destekleme primi miktarı kg. başına 18.9 Kr. olarak belirlenmiştir.

13 Mayıs 2009 tarihli İl Komisyonunda İzmir İli için ;

Sulu Ortalama: 200 kg/dekar zeytinyağı verimi

Kuru Ortalama: 170 kg/dekar zeytinyağı verimi kararını almıştır.

Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin tasiriye (sıkım) faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi 02.06.2009 olup bu çiftçilerin zeytinyağlarına ait satım belgelerinin son teslim tarihi 01.10.2009 günü mesai bitimidir.

Sistem veri girişleri 7 Ekim 2009 tarihinde sona erecek olup 12 Ekim 2009 tarihinde ÇKS’den alınacak icmaller İl ve İlçe köylerinde askıya çıkarılıp 10 gün askıda kalacak ve sonuçlar Kasım 2009 tarihine kadar TÜGEM ‘e gönderilecek.

        

 

D – KURAKLIK EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI

 

2008 yılında İzmir Kuraklık Eylem Planı hazırlanarak İlgili tüm birimlere gönderilmiştir. Ayrıca İl Müdürlüğümüzde Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı yapılarak Kurumların yaptığı çalışmalar değerlendirildi

. 03.02.2009 tarihinde 65 kişinin katılımı ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü’nde Gübre Tavsiyesine Yönelik Toprak Analizi konulu eğitim düzenlendi.

 26.02.2009 tarihinde Gölcük (Ödemiş) Düğün Salonu’nda 109 çiftçinin katılımı ile kuraklık ve Toprak Analizine dayalı gübre kullanımı

17.01.2008 tarihinde 27 çiftçinin katılımı ile Kemalpaşa Ören Köyü’nde,

21.02.2008 tarihinde 19 çiftçinin katılımı ile Bergama Yenikent Köyü’nde,

03.04.2008 tarihinde 20 kişinin katılımı ile Menderes Merkez’de

07.08.2008 tarihinde 35 çiftçinin katılımı ile Ödemiş Kayaköy’de,

19.09.2008 tarihinde 30 çiftçinin katılımı Seferihisar İhsaniye Köyü’nde,

25.10.2008 tarihinde 25 çiftçinin katılımı ile Bayındır Hasköy’de,

22.11.2008 tarihinde 33 çiftçinin katılımı ile Bergama Yenikent Köyü’nde,

11.12.2008 tarihinde 30 çiftçinin katılımı ile Kınık Hamzahocalı Köyü’nde Sulama metodları ve Toprak Analizine Dayalı Gübreleme ve Gübre Tavsiyesi konulu eğitimler düzenlenmiştir.

                                  

 

E – TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı nedeniyle 2006 yılında “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizin " Ulusal Yayım Politikasının" ana hatları çizilmiş, danışmanlık sisteminin hukuki altyapısı oluşturulmuş ve ilk defa "yayımcı/danışman" meslekleri ile "yayım/danışmanlık hizmetleri" yasal olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin getirdiği çok önemli bir yenilikte tarımsal danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve desteklenmesidir.

            Bu Yönetmelik; kamu yayım hizmetleri ve sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak; ilke ve kural belirleme, strateji ve program geliştirme, yönlendirme, özendirme, eğitim, sertifikalandırma, belgelendirme, görev ve sorumluluk tanımlama, izleme, değerlendirme, denetim ve yaptırım uygulama görevleriyle ilgili usul ve esasları, tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşların ticari faaliyetleri çerçevesinde yapacakları çiftçi bilgilendirme faaliyetlerine  ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bakanlığımız; Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlara yetki verilmesi ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenledi. Yapılan bu düzenleme; üretici örgütleri/ziraat odaları, dernek/vakıflar, şirketler, serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde; görev, sorumluluk, izleme, değerlendirme, denetim görevleriyle ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.

           

Tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimleri Bakanlığımızca ve Bakanlığımızdan yetki belgesi alan üniversiteler ve meslek kuruluşları tarafından sürdürülmekte başarılı olanlara sertifika verilmektedir.

 

 

İzmir İl Tarım Müdürlüğünce Yapılan Çalışmalar:

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İzmir İl Teknik Komitesi, 29 Mayıs 2009 tarihinde 3.Olağan Genel Toplantısını gerçekleştirmiştir.

            Bakanlığımız tarafından İlimizde “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi” düzenleme yetkisi iki kuruluşa verilmiştir. Bu iki kuruluşun yaptıkları eğitimler sonunda 152 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.

            Ayrıca İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizde görevli 22 personelimiz Bakanlığımızın düzenlediği eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanmışlardır. İlimizde 3 kuruluş Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi almıştır.

Müdürlüğümüzün “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri” ve “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi” yapılması ile ilgili çalışmaları devam etmektedir.

 

F- SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ÇALIŞMALARI

 

İlimiz genelinde toplam; 34 Ziraat Mühendisi, 8 Veteriner Hekim olmak üzere toplam 42 sözleşmeli personel görev yapmaktadır. Sözleşmeli personelin eğitim ve intibak çalışmaları Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Son intibak eğitimi 25.05.2009 ile 05.06.2009 tarihleri arasında iki hafta süre ile gerçekleştirilmiştir.

2008-1 eğitimler

2008-2 eğitimler

2008-3 eğitimler

2008-4 eğitimler

2009-1 eğitimler

Sözleşmeli personel bilgileri

 

G- KÖY GRUP TEKNİSYENLİĞİ MERKEZLERİ